Giờ mở cửa hàng ngày : Từ t2 đến Chủ nhật - 18:00 - 22:00
  • Hotline
    0989048189

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

Giới thiệu:

Phụ trách chung phòng khám: Bs CK I Vương Văn Phương

Khám nội, nội tim mạch: Bs CK I Vương Văn Phương

Khám nội nhi: Bs CK II Đinh Thị Lan Oanh

Khám nội nhi: Bs CK I Khúc Thị Ngắm

Phụ trách điều dưỡng: Cử nhân Vũ Quang Duyến