Giờ mở cửa hàng ngày : Từ t2 đến Chủ nhật - 18:00 - 22:00
  • Hotline
    0989048189

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Thành lập vào tháng 10 năm 2018 , với 3 thành viên chủ chốt, và 20 bệnh nhân mỗi ngày.

Với phương châm " sức khỏe là vàng, Phòng khám là địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe mà người dân lựa chọn “chọn mặt gửi vàng”.