Nhân lực ngành tự động hóa, AI, phân tích được săn đón nhất trong lĩnh vực IT
Điểm thú vị là kỹ năng mềm cũng được đánh giá quan trọng ngang với kỹ năng chuyên môn.
Các doanh nghiệp trên toàn cầu đang ráo riết thưc hiện những thay đổi theo hướng điện tử hóa để cải thiện trải nghiệm của khách hàng và tăng hiệu quả sản xuất, và những kỹ năng được săn đón nhất để thực hiện điều này bao gồm phân tích, tự động hóa và AI, theo một nghiên cứu của Infosys.

Theo cơ quan nghiên cứu Infosys Knowledge Institute (IKI), “điện tử hóa cần nhân lực với kỹ năng chuyên môn cao và khả năng cập nhật liên tục những kỹ năng đó khi mà chu kỳ của công nghệ ngày càng bị rút ngắn. 5 kỹ năng được săn đón nhiều nhất hiện nay là phân tích (analytics), trai nghiệm người dùng, tự động hóa, phân tích yêu cầu khách hàng (IT architect) và AI.”

Thú vị là kỹ năng mêm cũng được đánh giá quan trọng tương đương với các kỹ năng chuyên môn, dẫn đầu là khả năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo và khả năng giao tiếp.

Trong khi đó, ỹ năng học hỏi không được chú trọng quá nhiều bởi sự thiếu hụt ngân sách là một rào cản trong việc đào tạo lại nhân lực.